Tarieven

TARIEVEN ZANGSTUDIO AMERSFOORT CURSUSJAAR  2019/2020 * 
2 september 2019 t/m 10 juli 2020

Hieronder staan de tarieven van de verschillende lesvormen. Staat jouw lesvorm er niet bij? Neem dan gerust contact met me op!

Bedrag per maand (10 maanden)

€80,00

€120,00

€54,00 p.p.

€80,00 p.p

Bedrag per maand (10 maanden)

€44,00

€64,00

€30,00 p.p.

€44,00 p.p.

Zangles wekelijks (40 lessen)

30 minuten individueel

45 minuten individueel

30 minuten duo les (tot 16 jaar)

45 minuten duo les

Zangles om de week (20 lessen)

30 minuten individueel

45 minuten individueel

30 minuten duo les (tot 16 jaar)

45 minuten duo les


 

Betalen van het cursusgeld


Het verschuldigde cursusgeld van bovenstaande lesvormen wordt in september 2019 en in februari 2020 in 2 gelijke delen per mail gefactureerd.
Je kunt op 2 manieren betalen:
– Je maakt in september 2019 en februari 2020 het op de factuur vermelde cursusgeld binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur in één keer over op IBANnummer NL64 RABO 037.48.21.453 t.n.v. L.A.D. Snellenburg, Amersfoort.
– Je maakt in september 2019 en februari 2020 het op de factuur vermelde cursusgeld in 5 maandelijkse termijnen over op IBANnummer NL64 RABO 037.48.21.453 t.n.v. L.A.D. Snellenburg, Amersfoort.

Proefles/introductieles (contant afrekenen)
Privéles €20,-
Duoles €15,- p.p.

10 lessenkaart (6 maanden geldig)
10 x 30 minuten privéles €250,00
10 x 45 minuten privéles €350,00
10 x 60 minuten privéles €450,00

Losse les (contant afrekenen)
60 minuten €50,00 per les

GirlzGroup (alleen bij voldoende aanmeldingen; 6/8 leerlingen)
Wekelijks 45 minuten €8,50 p.p. per les

Popkoor (max 9 leerlingen)
10 x 90 minuten les
€10,00 p.p. per les voor leerlingen van Zangstudio Amersfoort
€17,50 p.p. per les voor zangers van buitenaf

*De tarieven zijn exclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder ben ik verplicht 21% BTW te heffen over het lesgeld.

 

 

Afwezigheid


Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit zo snel mogelijk rechtstreeks per app of SMS aan mij doorgeven. (06-10682333) Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur voor de afgesproken les) bied ik indien mogelijk een vervangende les aan in dezelfde week of kan de les aan het eind van het cursusjaar (week 28) worden ingehaald. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Bij afwezigheid van mij door bijvoorbeeld een optreden of studiosessie zal ik zorgen voor een vervangende lesdag of een invaldocent.

Vakanties 2019/2020

Kerstvakantie: 23 december  2019 t/m 3 januari 2020
Tweede Paasdag: 13 april 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei  2020
Hemelvaart: 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag:
1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 30 augustus 2020

Inhaalweek: 6 t/m 10 juli

Jeugdcultuurfonds

Gezinnen met een laag inkomen kunnen (een deel van) de kosten voor zangles vergoed krijgen door het Jeugdcultuurfonds. Je vraagt de bijdrage aan via een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie. Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind drie weken later op les! Kijk voor meer informatie op  www.jeugdfondscultuur.nl/utrecht

Op alle geleverde diensten zijn de  Algemene Voorwaarden van toepassing